Billedet på sidehoved

Stabyvej 34 og 36, Staby 

6990 Ulfborg

Tlf. (skole) 96115540 (dagtilbud) 96115535

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
-  Samlet elevtal pr. 15. 04.2016 :   134 elever
 
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Eletal

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 

 • Samlet elevtal pr. 29-09-2014:  156 elever
 • Samlet elevtal pr. 09-12-2015: 136 elever
 • samlet elevtal pr. 15-04-2016: 134 elever
 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 18,3 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,0 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,0 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...