Billedet på sidehoved

Staby Skole og Lærkereden USFH

 

                                                         Tlf. Skolen: 9611 5540

                                                       EAN: 5798004670569

                                          

                                                                  Tlf. Lærkereden: 9611 5535

                                                                  EAN: 5798004670620

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Ingen aktuelle opslag

Emneuge - kendskab til dit nærområde

I uge 22 flyttede vi al undervisning ud i lokalområdet.

Eleverne var delt ind i hold på tværs af klassetrin Eleverne var delt ind i hold på tværs af klassetrin
Emneugens formål var at give eleverne et kendskab til, og viden om deres nærområde. De planlagte
aktiviteter tog derfor udgangspunkt i nærområdet. Aktiviteterne skulle derudover udbygge fællesskabet på tværs af alder og køn.
Alle elever var på skift i hhv. Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby og Staby over 4 dage.
Eleverne var delt i hold på tværs af klasserne.
I Thorsminde var børnene på besøg på havnen, hvor de bl.a. så sandpumper og fiskeauktionen. Derefter besøgte de redningsstationen og var på et
...
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen